Krisetider i Norge

– Styrets handlingsrom, rekonstruksjon i praksis og tilpasninger i norsk rett som følge av implementering av EUs direktiv om insolvens og rekonstruksjon

2 juridiske timer

Webinar

22.04.2021 17.00 - 19.00

Kr. 600,- for medlemmer / 1200,- for andre

Meld deg på her

Kurset som gir deg en innføring i bakgrunnsretten og praktiske råd og tips om hvordan din virksomhet kan gå frem for å sikre etterlevelse av reglene.

Foredragsholderne vil gi en innføring i styrets utfordringer når selskapet står i fare for å bli insolvent. Med utgangspunkt i aksjeloven og Høyesteretts praksis, drøftes særlig erstatningsansvar for brudd på oppbudsplikten og ansvar for brudd på informasjonsplikten overfor den individuelle kontraktspart.

Rekonstruksjonsloven har nå fått virke siden mai i år. Foredragsholderne deler sine erfaringer og betraktninger om hva som ser ut til å fungere og hva som ikke fungerer i den midlertidige loven.
Til slutt vil implikasjonene for norsk rett som følger av EUs direktiv om rekonstruksjon og insolvens 2019/1023 bli gjennomgått.

Kaare Christian Tapper er partner i Wikborg Rein, og leder av firmaets restruktureringsgruppe.
Han har de siste årene bistått nøkkelaktører i flere av de mest omfattende restruktureringer i Norge, herunder i Solstad Offshore, VITA- gruppen, Dolphin Drilling og DOF.

Leif Petter Madsen er partner i Wikborg Rein og arbeider hovedsakelig innenfor insolvensrett. Hans erfaring omfatter bostyreroppdrag i en rekke store konkursboer, oppnevnelse som rekonstruktør, bistand til nøkkelaktører i restruktureringssaker og prosessoppdrag i ansvarssaker mot styre og revisor.

Lenke til kurset sendes til påmeldte deltakere før kursstart.