Kulturdepartementet og Bufdir inviterer til likestillingskonferansen 2021

I mars 2021 er det et år siden Norge måtte stenge ned som følge av koronapandemien. På årets likestillingskonferanse ser vi på konsekvensene pandemien og tiltakene har hatt for likestilling i et kjønnsperspektiv, både nasjonalt og globalt.

03.03.2021 09.00 - 13.00

Les mer og meld deg på her

Koronakrisen har opplagt hatt flere negative konsekvenser for likestillingen. Krisen og tiltakene forsterker eksisterende utfordringer, men kommer også nye til syne? Hva lærer vi av krisen og vår håndtering av den for framtiden? Har situasjonen synliggjort noen nye spor framover? Og hvor robust er egentlig likestillingen i krisetid?

På progammet

 • Erna Solberg, statsminister
 • Ine Eriksen Søreide, utenriksminister
 • Abid Q. Raja, kultur- og likestillingsminister
 • Åsa Regnér, viseadministrerende direktør i UN Women
 • Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud
 • Oda Sletnes, Norges ambassadør til Frankrike
 • Mari Trommald, direktør i Bufdir
 • Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund
 • Ragnhild Steen Jensen, forsker ved FAFO
 • Mona Ibrahim Ahmed, Minoritetsrådgiver i IMDi
 • Marius Råkil, direktør i alternativ til vold
 • Tor-Hugne Olsen, daglig leder i sex og politikk