Kurs i etikk under Arendalsuka

I forbindelse med Arendalsuka inviteres medlemmer av Advokatforeningen til et tre timers kurs i etikk

Advokatlåven, Torvet 3, Arendal

15.08.2022 13.00 - 16.00

Kurset er gratis

Meld deg på her

Advokatforeningen arrangerer et praktisk rettet kurs om advokatetikk.

Med utgangspunkt i siste års disiplinærsaker vil kurset belyse sentrale temaer innen advokatetikk:

  • Advokatens opptreden
  • Oppfølging av klient
  • Salær
  • Fortrolighet
  • Interessekonflikt

Det vil bli redegjort for de ulike reglene, og de enkelte bestemmelsene vil bli belyst med oppgaver og eksempler fra disiplinærpraksis. Det vil blant annet være fokus på hva som er viktig å tenke på før man påtar seg et advokatoppdrag og hvilke plikter man har ved gjennomføringen av oppdraget, hvilke krav som stilles til advokatens salærberegning og hovedregelen og spesialbestemmelsene om fortrolighet og interessekonflikt.

Hvem passer kurset for?

Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Arbeidsform

Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål og drøftelse underveis.

Om foredragsholder

Hannah Marion Salvador er advokatfullmektig og arbeider til daglig med advokatetikk og disiplinærsaker i Advokatforeningens sekretariat. Salvador gir også veiledning til medlemmer om hvordan man skal etterleve kravene i Regler for god advokatskikk.