Kurs i samiske retsspørsmål

Her behandles aktuelle temaer knyttet til rettsutviklingen i sameretten.

11 juridiske timer

Scandic Hotel Alta, Løkkeveien 61, ALTA

12.03.2020 09.30 - 13.03.2020 13.00

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Kurset holdes i Alta. Kurset tar opp sentrale og aktuelle temaer knyttet til samiske og reindriftsrettslige spørsmål. Årets kurs vil gi en generell oppdatering på rettspraksis, sentrale regler  og utrednings- og lovgivningsarbeid. Kurset vil videre ta opp ulike aktuelle teamer knyttet FN kovensjonens stilling ved inngrep, reintallsredusjon, landbruk og reindrift, og status for reguleringsplanvedtak og byggetillatelser der det drives reindrift.

Velkommen til et variert og faglig spennende kurs!

Merk at det gis rabatt for NRL-medlemmer, se nedenfor under "Annet".