Kurs i sikkerhetsloven

7 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

09.06.2020 08.30 - 16.45

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Lov om nasjonal sikkerhet med tilhørende forskrifter trådte i kraft 1. januar 2019, samtidig som lov om forebyggende sikkerhetstjeneste ble opphevet. I forhold til den opphevede loven, utvider den nye sikkerhetsloven hvilke interesser loven skal ivareta, hvilke virksomheter som er eller kan omfattes og hvilke typer verdier hos virksomhetene som skal beskyttes etter loven. Nasjonal sikkerhet som rettsområde har fått vesentlig mer oppmerksomhet de siste årene, i takt med utviklingen i risikobildet. Samtidig er rettsområdet i liten grad omtalt i juridisk teori eller del av juridiske studier. Rettsområdet har berøringspunkter mot flere andre rettsområder som f.eks. arbeidsrett, selskapsrett, anskaffelsesrett, personvernrett, informasjonsrett og forvaltningsrett samt compliance-faget. Det er derfor behov for både et kurs som gir en generell innføring i nasjonal sikkerhet som rettsområde og kurs om bestemmelser i sikkerhetsloven som er relevante for andre rettsområder.