Kurs om advokaters bruk av klientkonto

Kurset vil belyse kravene som påhviler advokaten knyttet til kontroll med og bruk av klientkonto og dokumentasjon av oppfølging av disse kravene.

2 juridiske timer

Juristenes hus, Kristian Augusts gate 9

28.10.2020 17.00 - 19.00

Pris: Kr 800 for medlemmer/kr 1600 for ikke-medlemmer

Meld deg på her

Temaer som vil belyst er følgende:

På kurset vil fokus være krav til regnskapsføring av og kontroll med klientkonto;

  • behandling av forskudd på salær ved akonto fakturering,
  • krav til dokumentasjon av uttak fra klientkonto,
  • krav til ajourhold av regnskapsføringen,
  • krav til dokumentasjon av avstemminger og gjennomførte kontrollhandlinger knyttet til klientmiddelhåndteringen,
  • krav til dokumentasjon og oppfølging av avvik på klientkontoene oppdaget ved avstemminger
  • krav til behandlingen av renter
  • krav om skille mellom klientmidler knyttet til eiendomsmegling og klientansvar for ordinær advokatvirksomhet
  • krav til særregnskaper.

Revisor Kjetil Andersen vil gjennomgå kravene basert erfaringene fra flere år med gjennomføring av bokettersyn og tilsynsbesøk.

Forleser for kurset er statsautorisert revisor Kjetil Andersen, fra Ernst & Young AS.

Dørene åpner kl. 16.30 for registrering og enkel servering i tråd med smittevernrådene.