Kurs om storskade med erstatningsutmåling

7 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

14.03.2018 09.30 - 15.45

Påmelding

HVA LÆRER DU?

Typiske problemstillinger vi behandler på kurset er:

Hvilke rettigheter har pårørende (mht. omsorgslønn mv.)?
Hva med foreldres inntektstap ved barn som er hardt skadet?
Hva dekkes av sosialmedisinske utgifter og transportutgifter?
Hvilke utfordringer reises rundt boligerstatning/boligtilpasning?
Dette er krav og spørsmål jurister og advokater møter i stadig flere skadesaker.
Kurset har også et foredrag om praktisk saksforberedelse i denne type saker, og deltakerne blir presentert for et case med felles gjennomgang som behandler de sentrale tapspostene og problemstillingene som følger dem.