Hvitvasking og eiendomsmegling, praktisk tilnærming, herunder om legitimasjonskontroll

- Kurset som gir deg praktiske råd og tips om hvordan din virksomhet kan gå frem for å sikre etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

26.01.2022 17.00 - 19.30

Sted: Webinar                        Foredragsholder: Dag Hegerstrøm og Bodil Næssvik

Etterutdanning: 3 eiendomsmeglingstimer                        Pris: Kr. 800,- for medlemmer / 1600,- for ikke medlemmer

Meld deg på her

Kurset gir 3 godkjente eiendomsmeglingstimer for Advokatforeningens medlemmer, og er godkjent obligatorisk etterutdanning etter Finanstilsynets regler.

Hva lærer du?
Med utgangspunkt i hvitvaskingslov og -forskrift samt Finanstilsynets Rundskriv nr. 11/2019 (veileder til hvitvaskingsregelverket) gir kurset oversikt over hvilke tiltak advokatfirmaer bør få på plass for å sikre etterlevelse.

Temaer som vil bli belyst er blant annet:

  • Kjenn din kunde! – Hva innebærer det i praksis?
  • Gjennomføring av kundekontroll (kundetiltak), herunder ID-kontroll, PEP, reelle rettighetshavere. Salg fra dødsbo, salg gjennom fullmektig. Dokumentasjonskrav.
  • Relevante hvitvaskingsindikatorer i eiendomstransaksjoner. Risikobasert tilnærming og krav til dokumentasjon.
  • Internkontroll og risikostyring knyttet til hvitvasking. (praktisk)

Hvem passer kurset for?
Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Arbeidsform
Kurset gjennomføres som et tre-timers webinar hvor hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål og drøftelse underveis.

Om foredragsholderne:

Dag Hegerstrøm
er assisterende direktør kjedesjef for Kompetanse og Kvalitet og kommer fra PrivatMegleren. Dag Hegerstrøm har mange års erfaring med flere roller i bransjen, herunder opplæring og kursvirksomhet for eiendomsmeglere, medhjelpere og oppgjørsansvarlige, bla.annet på BI.

Advokat Bodil Næssvik kommer fra PrivatMegleren.
Bodil har lang erfaring som leder av fagavdelingen i Norges eiendomsmeglerforbund og kursholder i mange bransjesammenhenger.