Invitasjon til kurs om menneskerettigheter og barnevern

- Rettstilstand i endring

Ingeniørenes Hus

05.01.2022 08.30 - 16.00

Pris: Kr. 1500 for medlemmer / 2000 for andre

Påmeldingsfrist: 22. desember Etterutdanningstimer: 6 juridiske og 1 etikk

*NB! Eget påmeldingsskjema for digital deltakelse (se lenger ned på siden).

Meld deg på fysisk her

* Meld deg på digitalt her.

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg inviterer til Menneskerettighetsseminaret 2022.

PROGRAM

08.30 – 09.00 Registrering og enkel servering
09.00 – 09.15 Åpning av menneskerettighetsseminaret 2022 (TBA)
09.15 – 10.00 EMDs praksis om norsk barnevern – en utvikling
Dommer Arnfinn Bårdsen, Den europeiske menneskerettighetsdomstol

10.00 – 10.15 PAUSE

10.15 – 11.00 Dialogen mellom EMD og Høyesterett om barnevern
Tidligere dommer Erik Møse, Norges Høyesterett

11.00 – 11.30 Analyse av EMD-dommene: Hva er relevant for advokater?
Professor Karl Harald Søvig, Universitetet i Bergen

11.30 – 12.15 LUNSJ

12.15 – 12.45 Erfaringer fra arbeid med barnevernssaker for Høyesterett
Advokat Frode Lauareid, KS advokatene

12.45 – 13.15 Privat parts advokat: Konsekvenser ved rettsutviklingen i EMD og Høyesterett og endringer i rettskildebildet for advokaters arbeid?
Advokat Bente Mostad Tjugum, Advokatfirmaet Hoff, Schøning & Tjugum

13.15- 13.45 Erfaringer fra Fylkesnemnda: hvordan er praksis endret etter dommene fra EMD og Høyesterett?
Fagsjef Ingrid Johansen, Sentralenheten for fylkesnemndene

13.45 – 14.00 PAUSE

14.00 – 14.30 Barnesakkyndig kommisjon: er sakkyndiges arbeid endret etter dommene fra EMD og Høyesterett?
Psykologspesialist Katrin Koch, leder av barnesakkyndig kommisjon
14.30 – 15.30 Debatt «Praksis ved anvendelsen av EMDs nye føringer?»        Ordstyrer:
Advokat Cecilia Dinardi, Elden Advokatfirma AS
Debattdeltakere:
Advokat Dag-Heine Bjørndal, kommuneadvokat i Fjell kommune
Advokat Cecilie Schjatvet, Advokatfirmaet Cecilie Schjatvet AS
Seniorrådgiver Mathias Lia Nordmoen, Barneombudet

15.30 – 16.00 Avslutning (TBA)