Webinar om advokattjenester og merverdiavgift

Webinar på Teams

15.02.2022 17.00 - 19.00

Foredragsholder: Kari Elisabeth Christiansen              Etterutdanningstimer: 2 juridiske

Pris: Kr 600,- for medlemmer/ kr 1200 for andre

Meld deg på her

Hvem passer kurset for?

Kurset vil være praktisk rettet og er særlig tilpasset mindre virksomheter og enkeltpersonforetak. 

Kurset er vel egnet for nyetablerte virksomheter. 

Advokat Kari Elisabeth Christiansen vil gjennomgå sentrale og særskilte mva-regler for advokatvirksomhet.

Temaer som vil belyst er blant annet:

  • Kort om merverdiavgiftssystemet med særskilt blikk på fradragsretten som vil være et gjennomgående tema
  • Advokattjenester generelt
  • Advokattjenester som faller inn under særskilte regler som f.eks. vergemålsoppdrag, styreverv, sakkyndig vitne, fagkyndige meddommere, no cure no pay, pro bono, advokattjenester over landegrensen, undervisnings- og forfatteroppdrag.
  • Saksomkostninger for retten
  • Organisering av advokatvirksomheten – kontorfellesskap mv.

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et to-timers Webinar. Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål og drøftelse underveis.

Om foredragsholder

Advokat Kari Elisabeth Christiansen er forfatter av publikasjonen «Advokattjenester og merverdiavgift».