Å skape tillit og selge til ulike kundetyper, møtebooking/kalde salg

Modul 2 i Kvinneutvalgets salgskurs "Lær å selge dine tjenester"

Advokatforeningen, Kristian Augusts gate 9

16.08.2018 10.00 - 16.00

Meld deg på del 2

Det holder ikke alltid å være en god jurist for å klatre i et advokatfirma. Du må også kunne selge dine tjenester. Men hvordan gjør man det? Hvordan blir man sett, anerkjent og inkludert?

Advokatforeningens Kvinneutvalg vil hjelpe deg på veien. Vi arrangerer nå en ny runde av vårt populære salgskurs: "å trumfe relasjonene" modul 1 og 2, hvor vi fokuserer på retorikk og salgsverktøy som skaper tillit, viser innsikt og synliggjør hvordan vi skaper verdi, samt forstår og kan tilpasse oss ulike kundetyper og kalde salg. Vi utvider også med modul 3: forhandlingsteknikk, hvor vi fokuserer på å fremforhandle avtaler med best mulig resultat.

Del 2: "Å skape tillit og selge til ulike kundetyper, møtebooking/kalde salg"

torsdag 16. august kl.10-16.

Hva lærer du i del 2?

 • Adferdspsykologi – forstå ulike klienttyper og sikre nødvendig tillit og kjemi for økt sannsynlighet for salg
 • Hvorfor gjør vi som vi gjør og er som vi er
 • Min egen profil  - sterke sider og utviklingsområder for å fremme egen gjennomslagskraft
 • Å kjenne igjen ulike typer hos kundene og vite hva man bør gjøre og ikke bør gjøre for å bygge god kjemi og sikre salg til ulike  kundetyper
 • Om ulike kjøpsroller – identifisere/kvalifisere rett person
 • Timing når ringe?
 • Å skille deg ut og vinne tillit på 10 sekunder
 • Oppbygging av samtalen – å være på klientens banehalvdel/være relevant – skape interesse – argumentere og close
 • Å snu klienter som er «likegyldig»
 • Å møte og snu eventuelle innvendinger
 • Samtalen fra A-Å

Pris:

3200,- pr. kursdag for medlemmer

3700,- pr. kursdag for ikke medlemmer

Påmeldingsfrist:

22. juni 2018

Godkjennes med 6 timer etterutdanning pr. kursdag.

Les mer om modul 1

Les mer om modul 3

Les mer om Kvinneutvalgets salgskurs