Kurs

Oslo krets: Aktiv saksstyring med Oslo tingrett

Oslo krets inviterer til kurs om aktiv saksstyring i sivile saker. Hva kreves av advokatene og hva kan advokatene forvente fra domstolen?

Om kursholderne:

Anne Sofie Bjelland er avdelingsleder og tingrettsdommer i Oslo tingrett. Hun underviser i Meklingsakademiet som holdes i regi av JUS og Advokatforeningen. Bjelland har omfattende kompetanse innen mekling fra domstolene og skrev masteroppgave om konflikthåndtering.

Anette Barth er tingrettsdommer og avdelingsleder i Oslo tingrett. Hun underviser i sivilprosess på Domstolsadministrasjonens introkurs for nyere dommere og har også vært kollegaveileder i domstolene. Barth er aktiv i Oslo tingretts tvistesaksgruppe og har særlig interesse for aktiv saksstyring i sivile saker. Hun har tidligere jobbet som advokat på forretningsjussens område.

Oslo krets: Aktiv saksstyring med Oslo tingrett

  • Kurs

Arrangør
Oslo Krets - Advokatforeningen
Hvor
Advokatforeningen, Universitetsgata 9, 0164, OSLO
Dato
Tid
16:30 - 18:00
Godkjennes med
2 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 350
Pris andre
Kr 700

Påmeldingsfristen er passert