Kurs

Vårfest

Vårfesten vil bestå av 2 foredrag. Første del av foredraget (1x45 min) gjennomføres av Trøndelag tingrett. Dommerfullmektig Stina Eriksson (rettssted Trondheim) og Martin Bye (rettssted Steinkjer) vil gå gjennom advokatens opptreden i rettsprosessen – fra et dommerperspektiv. Generelle praktiske problemstillinger som inkluderer både saksforberedelse og gjennomføring av rettsmøter vil bli belyst.

Andre del av foredraget (2x45 min) holdes av advokat Brynjar Meling og Arvid Sjødin. Meling har blant annet vært forsvarer for Mulla Krekar, i terrorsaker, NOKAS-saken og har også bred erfaring fra en rekke drapssaker og menneskehandelssaker, bla som forsvarer for hovedtiltalte i den såkalte «Operasjon Benin»-saken, som endte med full frifinnelse. Sjødin har blant annet vært forsvarer for Birgitte Tengs’ fetter og Viggo Kristiansen. Deres erfaringer fra det å være advokat og forsvarerrollen i lys av de mer profilerte saker vil bli gjennomgått og det er ønskelig at det skal være en Q/A med deltakerne.

Vi gleder oss til nok en hyggelig aften med dere!

Kurs


Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia 1, 7010, TRONDHEIM
Dato
Godkjennes med
3 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 350

Tid: Fra kl. 16:30