Mangfold i Advokatbransjen: hvor står vi og hva gjør vi?

Hvordan møter vi morgendagens krav om mangfold i advokatbransjen? Loven stiller allerede krav til aktivt mangfoldsarbeid og kunder begynner å stille krav, men hva er egentlig mangfold og hva er status i advokatbransjen – er vi så homogene som vi ser ut?

2 ikke-juridiske timer

Webinar

13.04.2021 13.30 - 15.00

Meld deg på her

Advokatforeningens Mangfoldsutvalg og Yngre advokater Oslo krets ønsker velkommen til webinar som setter mangfold på agenda. Webinaret er også starten på en kampanje og samarbeid med Equality Check for å kartlegge mangfold i advokatbransjen.

Program:

 • Velkommen v/ Mangfoldsutvalgets leder Tina Storsletten Nordstrøm kl. 13.30-13.35
 • Hovedinnleder om aktivitets- og redegjørelsesplikten, leder for Diskrimineringsnemnda ved Ashan Nishantha og Likestillings- og diskrimineringsombudet ved Inger Eline Romundgard kl. 13.35-13.55
 • Et blikk fra det flerkulturelle kl. 13.55-14.10

Innlegg fra:

 • Big Enough Global Kimiya Sajjadi
 • Mino.jur v/ Susan Arulanantham
 • Debatt: Hvor står bransjen i dag? Og bør vi gjøre? Kl. 14.15-15.00
  • Debatt:
   • Advokat Marius Basteviken, Deloitte Advokatfirma
   • Advokat Helga Aune, Ernst & Young
   • Advokat Sverre Tyrhaug, Advokatfirmaet Thommessen
   • Isabelle Ringnes, Equality Check
   • Advokat Inger Roll-Matthiesen, Advokatfirmaet Berngaard AS
  • Avslutning kl. 15.00

Har du spørsmål som du ønsker diskutert i debatten? Send dem inn til Mangfoldsutvalgets sekretær på e-post tm@advokatforeningen.no innen fredag 9. april.

I løpet av dette webinaert møter vi:
Ashan Nishantha som fra 2018 har vært direktør for sekretariatet for Diskrimineringsnemnda, mer om diskrimineringsnemnda finner du her: https://www.diskrimineringsnemnda.no/hjem

Inger Eline Romundgard, seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet, mer om likestillings- og diskrimineringsombudet finner du her: https://www.ldo.no/

Kimiya Sajjadi, jusstudent og grunder av Big Enough Global: https://www.bigenoughglobal.com/

Susan Arulanantham, jusstudent og nestleder i Mino.jur: https://www.jus.uio.no/livet-rundt-studiene/organisasjoner/minojur.html

Isabelle Ringnes, Co-founder & Chief evangelist i Equality Check; https://www.equalitycheck.it/

Advokat Marius Basteviken, partner i Deloitte Advokatfirma,
https://www2.deloitte.com/no/no/profiles/mbasteviken.html

Advokat Helga Aune, partner i Ernst & Young, https://www.ey.com/no_no/people/helga-aune

Advokat Sverre Tyrhaug, managing partner i Advokatfirmaet Thommessen, https://www.thommessen.no/mennesker/sverre-tyrhaug

Advokat Inger Roll-Mathisen, managing partner i Advokatfirmaet Berngaard AS
https://www.berngaard.no/inger-roll-matthiesen

Advokatfirmaet Berngaard AS, https://www.berngaard.no/vare-mennesker

Kurset gir 2 ikke-juridiske etterutdanningstimer for Advokatforeningens medlemmer, som benytter SMS for å registrere deltagere (info vil bli gitt under webinaret).