Kjønnsbalanse på toppen – Hva fungerer i praksis og hvem må ta ansvar?

2 ikke-juridiske timer

«Bankboksen» på DNBs hovedkontor i Bjørvika (Dronning Eufemias gate 30)

17.01.2023 09.00 - 11.00

Meld deg på her

Kvinneandelen forblir lav og mangfoldet smalt i advokatfirmaene:

På tross av kvinnelig flertall på jusstudiet og blant fullmektiger, er kvinner en minoritet i styreledelse og i partnerskap. Det er enighet om at en endring i retning av jevnere kjønnsbalanse på toppen i advokatfirmaene er ønskelig, men hvilke konkrete tiltak må til for å komme nærmere dette målet?

Vi diskuterer hva som faktisk funker i praksis og hvordan vi skal realisere målsetningen om flere kvinner og bredt mangfold i bransjen.

Ta frokosten sammen med oss i «Bankboksen» på DNBs hovedkontor i Bjørvika (Dronning Eufemias gate 30) 17. januar 2023 kl. 9:00-11:00. Frokost serveres fra kl. 8:30.

Thea Susanne Skaug (advokat, DNB-advokatene) innleder til panelsamtale om kjønnsbalanse på toppen i advokatfirmaer. Nina Schmidt (redaktør, Advokatbladet) vil gi en oppdatering på status i bransjen.

Audun Moen (juridisk direktør, DNB) leder panelsamtalen mellom følgende deltagere:

Kjersti T. Trøbråten (styreleder, Wiersholm)
Harald Alfsen (MP, Stiegler)
Tine Wærsten (CEO, Bull & Co)
Marius L. Andresen (MP, Kvale)
Cathrine Bjerke Dalheim (MP, KPMG Law)

Arrangementet er gratis.

Påmeldingsfrist er den 8. januar 2023. Påmelding er bindende. Av hensyn til servering setter vi pris på om du gir beskjed til kurs@advokatforeningen.no dersom du skulle bli forhindret fra å komme.