Markedsføring av små og mellomstore advokatfirmaer

Kurset er ment å være et praktisk rettet, men gir også innsikt i markeds- og målgruppetenkning.

2 ikke-juridiske timer

Webinar

20.10.2021 17.00 - 19.00

Kr. 600,- for medlemmer / 1200,- for andre

Meld deg på her

Kursets innhold
• Posisjonering: strategisk tilnærming til ulike målgrupper
• Merkevarebygging
• Synlighet i egne, betalte og fortjente kanaler

Etter å ha deltatt på kurset vil du:
• Kjenne til de viktigste virkemidlene
• Kjenne til kanaler og verktøy
• Kjenne til hvordan bli mer synlig
• Få kunnskap om de grunnleggende prinsippene i digital markedsføring og kommunikasjon

Hvem passer kurset for?
Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Arbeidsform
Kurset gjennomføres som et to-timers webinar. Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål og drøftelse underveis.

Om foredragsholderne

Elise Fischer:
Elise jobber med finansiell kommunikasjon og selskapskommunikasjon, og bistår hovedsakelig  private og børsnoterte selskaper innen  tjenesteytende sektor,  industri og energi. Hun er oppdatert på det som rører seg innen bærekraft, og hun er sertifisert  rådgiver i  den internasjonale standarden for bærekraftrapportering, Global Reporting Initiative (GRI).
Før hun kom til CC arbeidet Elise med omdømmebygging og -analyse i Bedre Kommunikasjon,  og var med på å bygge opp foredragsplattformen Talerlisten.no. Under store deler av studietiden jobbet  hun  deltid i advokatfirmaet Wikborg Rein. Elise har en mastergrad (MSc) i politikk og kommunikasjon fra London School of Economics and Political Science (LSE), og bachelorgrader i statsvitenskap og markedsføring.

Jan Tore Savic Knutsen:
Jan Tore er en betrodd kommunikasjonsrådgiver og en av landets mest erfarne rådgivere i krisesituasjoner. Han er også rådgiver til ledere i en rekke store, norske og internasjonale selskaper innen mediehåndtering, strategi, leder- og endringskommunikasjon. Han er en god pedagog og en av Norges mest erfarne medietrenere og øvingsledere.
Før Jan Tore begynte i CC i 2018 var han rådgiver i Zynk, og han har tidligere jobbet som rådgiver i både Gambit og Geelmuyden. Kiese. Før dette var han kommunikasjonssjef i Kripos og Politidirektoratet, og han har også vært pressetalsperson for den internasjonale observatørstyrken TIPH i Hebron på Vestbredden.