Webinar om markedsføring av små og mellomstore advokatfirmaer

2 ikke-juridiske timer

Webinar på Teams

12.10.2022 17.00 - 19.00

Pris: Kr. 600,- for medlemmer / 1200,- for andre

Foredragsholdere: Jakob Stig Dyvik og Ramish Ahmad

Påmeldingsfrist: Onsdag 12. oktober 2022

Meld deg på her

Hva lærer du?

På dette kurset vil du lære grunnprinsippene bak hva markedsføring er, og hva som kjennetegner suksessfull markedsføring. Du vil få en innføring i viktigheten av synlighet ovenfor dine målgrupper, og tips til hvordan man spisser en profil og hvorfor det er viktig i den intense kampen om oppmerksomhet i den digitale verden. Det vil gjennomgås praktiske tips rettet mot små og mellomstore advokatvirksomheter og konkrete eksempler fra bransjen.

Temaer som bli belyst er:

  • Konkrete tips om hvordan enkeltadvokater og små og mellomstore advokatvirksomheter kan markedsføre seg og sine tjenester
  • Relasjonsmarkedsføring. Hvordan gå frem for å markedsføre sin kompetanse gjennom relasjonsbygging i viktige miljøer og målgrupper
  • Praktiske råd rettet direkte til målgruppen – små og mellomstore advokatfirmaer
  • Praktiske eksempler på vellykket markedsføring av advokattjenester og advokatvirksomheter
  • Spesifikk tilnærming til "does and dont`s" ved markedsføring av advokatvirksomheter og advokattjenester
  • Markedsføring for "nybegynnere"

Etter å ha deltatt på kurset vil du:

  • Kjenne til de viktigste virkemidlene
  • Kjenne til kanaler og verktøy
  • Kjenne til hvordan bli mer synlig
  • Få kunnskap om de grunnleggende prinsippene i digital markedsføring og kommunikasjon

Hvem passer kurset for?

Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et to-timers webinar. Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål og drøftelse underveis.

Om foredragsholderne

Jakob er rådgiver hos Corporate Communications. Han er dansk og kom til Norge med bred erfaring innen strategisk kommunikasjon, medierådgivning og politikk.
Han har både blikk for den personlige detaljen og de store strategiske linjene, og disse egenskapene bruker han når han lager kommunikasjons- og mediestrategier som posisjonerer virksomheter og setter dagsorden.

Ramish Ahmad er konsulent hos Corporate Communications med særlig søkelys på digitale kanaler.Han har en stor interesse for og erfaring med digital kommunikasjon, markedsføring og grafisk design. Han har drevet et enkeltmannsforetak hvor han har hatt spesielt fokus på synlighet i digitale kanaler, markedsføring, kommunikasjonsstrategi og analyse.