Meklingsakademi i regi av Advokatforeningen og JUS

Mekling er en tids- og kostnadseffektiv tvisteløsningsmekanisme som sikrer et resultat alle parter kan leve godt med. Et stort antall saker som løses i retten burde vært løst utenrettslig, for eksempel gjennom mekling. Mekling vil i fremtiden bli mer og mer brukt i næringslivet og alle fullservice advokatfirmaer bør ha en sertifisert mekler!

39 juridiske timer / 2 etikktimer

Hotell Jeløy Radio, Kortbølgen 74, Moss

03.11.2021 09.30 - 09.11.2021 18.00

Medlemmer: 39 900 NOK / Andre: 49 900 NOK

Les mer og meld deg på her

Utdanning

Om meklingsakademiet

Advokatforeningen ønsker å styrke meklingskompetanse og praktisering for advokater. JUS har derfor utviklet en meklingsutdanning som er tilpasset de nye kompetansekravene fra Advokatforeningen.

Som en del av utdanningen får deltakerne utdelt læremateriell som den enkelte må lese på forhånd. Utdanningen går over fem dager hvor deltakerne får et solid teoretisk grunnlag samtidig som det er lagt opp til utstrakt bruk av praktiske øvelser, diskusjoner og tilbakemeldinger. Underveis jobber man i grupper med en egen instruktør som gir veiledning. Den siste dagen evalueres alle deltakerne i en case-øvelse. For å bestå utdanningen og bli sertifisert, må resultatet på evalueringsdagen tilfredsstille de fastsatte kravene til utdanningen.

Målgruppe

Utdanningen retter seg primært mot praktiserende jurister og advokater som er motivert for å jobbe som mekler. Det er viktig at deltakeren har en fartstid fra praktisk klientarbeid og erfaring med konflikthåndtering/alternativ tvisteløsning. Kandidater fra andre yrkesgrupper er også velkommen til å delta. Advokater som ønsker å ta kurset må være medlem i Advokatforeningen.                     

Læringsmål

• Øke forståelsen og innsikten i mekling som metode: hva mekling er og inneholder av ferdigheter, prinsipper, metode og verdier.

• Øke bevisstheten om meklerrollen. 

• Øke ferdigheter i praktisk mekling

Pedagogikk

JUS baserer seg på en erfaringsbasert læringsmetode som inneholder tre trinn: Formidling av teori, praktisk ferdighetstrening, refleksjon og analyse. Deltakerne må være motivert for å delta på praktiske øvelser og i refleksjon over egne og andres prestasjoner.  

Mekling.no

Deltakere som består kurset vil bli profilert på nettsiden www.mekling.no. Nettsiden eies av Advokatforeningen og har til hensikt å profilere mekling som tvisteløsningsalternativ samt de sertifiserte meklerne. 

Instruktører 

På utdanningen møter du et utvalg av erfarne meklere og pedagoger.

Blant instruktørene finner du:

  • Tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland (Oslo tingrett)
  • Førsteamanuensis Herman Bruserud, (UiO)
  • Professor dr. juris Sverre Blandhol (UiO) 
  • Fasilitator Roar Thun Wægger, (Wægger Negotation Institute)
  • Advokat Ane Sofie Tømmerås (Advokathuset Justisia AS)
  • Psykologspesialist Guro Øiestad, (UiO)
  • Psykolog og direktør Torbjørn Buer, (Juristenes Utdanningssenter, kursleder)