Meklingskonferansen

En bedre måte å løse konflikter på!

4 juridiske timer

Gamle Festsal, UiO, Karl Johans gate 47, Domus Academia, Oslo

04.03.2020 12.30 - 17.15

Medlemmer: 500 NOK Andre: 500 NOK

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Utenrettslig løsning av konflikter ved bruk av mekling og oppmenn er brennaktuelt. Løsning kan skje tidligere, til lavere kostnader og på en enklere og bedre måte enn gjennom rettsapparatet.

Meklingskonferansen har som mål å presentere bredden i utenrettslig konfliktløsning med vekt på forskningsbasert kunnskap og praktiske eksempler.

  • Hvorfor ønsker vi mekling: rapport fra brukerne
  • Hvordan mekling demper konflikter og reduserer kostnader
  • Praktiske eksempler fra ulike områder: Bygg og anlegg, arbeidsforhold, familieforhold og fast eiendom
  • Hvordan det er å bli meklet
  • Meklingsfeltet i utvikling: profesjonalisering, institusjonalisering, utdanning

Konferansen arrangeres av UiO, institutt for offentlig rett, Juristenes Utdanningssenter og Meklingssenteret.

Konferansen vil bli registrert som etterutdanning for Advokatforeningen medlemmer.