Modul 1: God ledelse = gode økonomiske resultater

2 ikke-juridiske timer

Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo

21.10.2020 17.00 - 19.00

Pris: Kr 800 for medlemmer / kr 1600 for andre

Temaer som vil bli belyst er blant andre:

Hva skal ledelse være i advokatbransjen og i vårt advokatfirma?
Hva kjennetegner god og effektiv ledelse?
Hva sier forskningen – hva er opplevd praksis?
Hva kjennetegner min lederplattform: hvordan ønsker jeg å utvikle min lederstil og lederferdigheter?
Introduksjon til personlige preferanser basert på 5 faktor modellen (personlighet)
Min personlige handlingsplan

Foredragsholdere er Cecilie Klæboe fra Advisi, som har lang erfaring innen leder og organisasjonsutvikling, samt rekruttering og utvelgelse, også fra advokatbransjen.

Cecilie Klæboe har over 20 års erfaring og dokumenterbare resultatet med utvikling og gjennomføring av mentor-programmer, lederutviklingsprogrammer, lederstøtte, kommunikasjonstrening, karrierecoaching, medarbeiderskaps- og talentprogrammer.

Dørene åpner kl. 16.30 for registrering og enkel servering i tråd med smittevernrådene.

På grunn av smitteverntiltak er det begrenset antall plasser