Ny barnevernslov for praktikere

Vestland krets inviterer til kurs i ny barnevernlov, som trer i kraft 01.01.23

3 juridiske timer

Grand Hotel Terminus

08.02.2023 16.30 - 19.30

Pris: 350,-

Kurset holdes av fylkesnemndsledere Ove Veum og Christian Børge Sørensen

Påmeldingsfrist: 25.01.23

Meld deg på

Det er lett bevertning med rundstykker, kake, frukt og kaffe/brus. Det er plass til 50 deltakere på kurset. Dersom det påmeldes flere, vil vi forsøke å få plass til det. Men først til mølla prinsippet gjelder.

Vi gleder oss til et nyttig og dagsaktuelt kurs!

Om foredragsholderne:                                                                                                 Ove Veum – «Ambulerende nemdleder», og hører for tiden til Ressursgruppen / Sentralenheten (Ikke Vestland). Der driver han med ulike prosjekter, nå spesielt med ny lov. I tillegg har han sammen med andre ansvar for opplæring av nyansatte, samt at han har saker. I tillegg bistilling som universitetslektor ved UiB, psykologisk fakultet, masterutdanningen i barnevern. Tidligere vært advokat, i politiet og dommerfullmektig.

Christian Børge Sørensen - nemndleder i Barneverns- og helse nemnda i Rogaland. Tidligere har han bl.a jobbet som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Sørensen var også leder av Barnevernlovutvalget som avga NOU 2016: 16.