Webinar

Advokaters oppbevaringsplikt

Advokaters oppbevaringsplikt er omfattende. Dokumentasjon av oppdrag er en helt sentral del av advokaters arbeidshverdag. Hvitvaskingslovgivningen og personvernloven kompliserer dessuten oppbevaringsplikten ytterligere. Hvilke rutiner og systemer kreves i et advokatfirma, for å oppfylle kravene til oppbevaring, oppbevaringstid og sikkerhet?

Godt og forsvarlig arkivhold gjelder ikke lenger bare arkivering av dokumenter for å ivareta klientens interesser. Parallelt med debatten om hvorvidt advokaters profesjonsansvar stadig blir strengere, kommer også viktigheten av å lagre kommunikasjon med klienten synlig frem. Hvilken verdi kan førsteutkastet til aksjekjøpsavtalen med merknader ha når klientens erstatningskrav fremmes?

Hvitvaskingslovens omfattende krav til løpende innsamling av dokumentasjon har også endret spillereglene for advokatens oppbevaringsplikt. På den andre siden setter GDPR og personvernprinsippene behandlingen, og forholdsmessigheten av den, under press. Hvordan skal advokatene navigere seg gjennom regelsettenes sterke kulturkonflikt?

Kursinnhold

  • Avtalefestet og ulovfestet oppbevaringsplikt
  • Sikker og betryggende oppbevaring
  • Det ideelle advokatsystemet
  • Outlook som oppbevaringssystem
  • Forslag til ny advokatlov § 36 om arkivhold
  • Hvitvaskingsdokumentasjon
  • Innsyn i og utlevering av dokumenter
  • Dilemmaer og utfordringer

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som er advokat eller jobber med compliance i advokatforetak.

Om foredragsholderne

Advokat, Harald F. Strandenæs er styrerådgiver for en rekke selskaper, og har enestående erfaring innen skatterett, transaksjoner og omorganiseringer, styrearbeid og prosedyre. 

Advokat, Jennie Elise Bratlie håndterer klagesaker i Klagenemden for regnskaps – og revisjonssaker og Disiplinærutvalget i Regnskap Norge. I tillegg skriver hun lisensavtaler, oppdragsavtaler og leveransevilkår blant annet for noen av Norges største regnskapsbyråer og leverandører av regnskapssystemer.

Advokaters oppbevaringsplikt

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200