Kurs

Velkommen til barnevernkonferansen i Bergen 20. september 2023

Rettsikkerhet og kompetanse i 30 år. Ny lov, nytt navn – hvor går vi nå? Aktuelle utfordringer i norsk barnevern.

Vi kunne spurt Qua Vadis, barneverns- og helsenemnda. Hvor tar vi veien nå? Barneverns- og helsenemnda (tidligere fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker) fyller 30 år i år. Nemnda ble etablert i 1993, altså samme år som den forrige barnevernloven ble satt i kraft, og avløste dermed de kommunale barnevernsnemndene. Bakgrunnen var å bedre rettssikkerheten til familier og barn i barnevernssakene, samt oppnå en mer betryggende saksbehandling. Fagmiljøene mente den gang at rettssikkerheten og den barnefaglige kompetansen var for lav, og at kvaliteten måtte økes ved å bygge på de samme rettssikkerhetsgarantier som domstolene.

Fylkesnemndene skiftet navn til barneverns- og helsenemnda den 1. januar i år. Navneendringen var etterlengtet, ettersom navnet fylkesnemnda på et statlig organ skapte en del forvirring. Samtidig ble den nye barnevernsloven satt i kraft. Nemnda har også endret karakter, ved at den ikke lenger er et rent avgjørelsesorgan, men også et organ som legger til rette for mekling i barnevernssaker gjennom samtaleprosess.

2023 er altså et godt år for å oppsummere. Vi vil denne gang studere noen av de utfordringene norsk barnevern strever med akkurat nå, og som også får betydning for nemndas arbeidsoppgaver. Hvordan er situasjonen i atferdssakene, har vi gode nok og tilstrekkelig med institusjonsplasser? Kulturell forståelse og kontekst er et annet tema, sammen med utenforskap og fattigdom. Vi skal også se nærmere på Barnevernsutvalgets arbeid, og er vi tilstrekkelig proaktiv med tanke på våre menneskerettslige forpliktelser?

Nemnda i Vestland ønsker med disse konferansene å bidra til kompetanseheving og faglig debatt. Gjennom foredrag fra ledende fagpersoner, og erfaringsutveksling med gode kollegaer, ønsker vi at alle skal øke sin kompetanse og bli inspirert til fortsatt godt arbeid.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål: Henvendelse

Velkommen til livestreamet digital gjennomføring av Barnevern23 i september.

Barnevern23

  • Kurs

Arrangør
Barneverns- og helsenemnda i Vestland
Hvor
Bergen
Dato
Tid
10:00 - 16:00