Kurs

Juslunch i Troms

Vi har gleden av å invitere til Juslunch i Tromsø! Juslunchen er et samlingssted for juristene i regionen, etablert i 2017 av Advokatforeningen Troms krets, Juristforbundet og Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.

Virksomheten ledes av en styringsgruppe bestående av tingrettsdommer Oddmund Gamst, advokat Brynjar Østgård, førsteamanuensis Christina Jensen, juridisk rådgiver Benedikte Rørvik Nilsen og advokat Håvard Utstøl Jakobsen.

Tema

Seksuallovbrudd – ubalanse i straffutmåling. Hva gikk galt og hvorfor?

Foredragsholder

Lagdommer, Rune Bård Hansen, har vært dommer i Agder lagmannsrett fra 2007 til 2013 og igjen fra 2015 til dags dato. I 2014 og 2015 var han politimester i Vestfold politidistrikt. 

Tidligere har han blant annet vært assisterende sysselmann på Svalbard og førstestatsadvokat i Økokrim hvor han var avdelingsleder for miljøkrimavdelingen. Han har også arbeidet som politijurist i flere politidistrikt rundt i landet. Rune Bård Hansen har vært medlem av lovutvalg og utredningsgrupper. Han var leder av ekspertgruppen mot miljøkriminalitet i det europeiske politisamarbeidet Baltic Sea Task Force fra 2001 til 2007. Han har publisert en rekke juridiske fagartikler, særlig om miljørett, likestillingsrett og strafferett. Han ga i 2010 ut boken "Arbeidsmiljøkriminalitet". Han har vært sensor ved institutt for rettsvitenskap i Tromsø fra 1991. 

1. januar 2016 ble han oppnevnt som "Chief Doping Official" i Badminton World Federation. Han har i flere år vært leder av det internasjonale badmintonforbundets Anti Doping Panel (forbundets
"domstol" for dopingsaker).

Rune Bård Hansen har særlig arbeidet med strafferett- og prosess, nordområderett, miljørett, miljøkriminalitet, helserett, likestilling- og diskrimineringsrett og idrettsjuss. Som politileder i mange år har han frontet media i mange omfattende saker, blant annet under flykatastrofen på Svalbard i august 1996 og gruveulykken i Barentsburg der 21 russiske og ukrainske gruvearbeidere omkom i 1997. Hansen har også vært dommerfullmektig og politiinspektør i Tromsø.

Påmeldingsfrist

Onsdag 11. oktober 2023.

Foredraget oppfyller Advokatforeningens krav til etterutdanning.

Se vedlagte invitasjon for mer informasjon.

Har du tips til aktuelle temaer og foredragsholdere? Send en e-post til .

Troms krets: Juslunch i Tromsø

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen Troms krets, Juristforbundet og Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet
Hvor
OBS! - Møtet denne gangen holdes på Radison Blu Hotel, Tromsø, TROMSØ
Dato
Tid
11:30 - 12:30

Dersom du ønsker lunsj (rundstykker eller tilsv. og kaffe/te – kr 110), oppgir du dette ved påmelding. Betalingsmåte opplyses i plassbekreftelsen, som sendes ut etter påmeldingsfristens utløp.