Webinar

Rettslig argumentasjon og prosedyreteknikk

Hva lærer du?

Advokatforeningen arrangerer et praktisk rettet kurs om rettslig argumentasjon og prosedyreteknikk.

Kursinnhold

Rettslig argumentasjon som verktøy utgjør en grunnleggende del av advokathåndverket. Den reneste formen for rettslige argumentasjon finner vi i den avsluttende prosedyren, men rettslig argumentasjon inngår også i innledningsforedraget og andre innlegg i retten. Muntlighetsprinsippet setter advokaten i sentrum. Oppgaven er å fange dommerens interesse og oppnå forståelse for klientens sak. Selv om prosedyrefaget har stolte tradisjoner, må selve utøvelsen tilpasses vår tid.

Dette webinaret behandler prosedyren som håndverk. De virkemidler, advokaten skal og kan benytte, gjennomgås utfra fagets retoriske tradisjoner, men også i lys av vår tids krav til dokumentomfang, digitalisering av bevisbildet, forhandlinger med nettmøter, bruk av moderne presentasjonsteknikk mv. Poenget er å vurdere tekniske muligheter som hjelpemidler, men uten å gå på bekostning av advokatens hovedoppgave som er å overbevise.

Hvem passer kurset for?

Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et to-timers webinar. Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål og drøftelse underveis.

Om foredragsholder

Anders Ryssdal er en av Norges mest anerkjente prosedyreadvokater. Han har ført et stort antall rettssaker for norske og internasjonale domstoler, og er rangert på topp under Dispute Resolution i Chambers 2020 og Legal 500. Anders har ført 25 saker for Høyesterett, hvorav 6 saker i plenum og storkammer. Han har bred erfaring fra voldgiftssaker, og er regelmessig voldgiftsdommer.

Rettslig argumentasjon og prosedyreteknikk

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200