Kurs

Personskadeerstatning i et nøtteskall – hovedlinjer og utvalgte emner

Kursprogram

 1. De fire grunnleggende utmålingsprinsippene

 2. Oppreisningserstatning, i lys av nyere rettspraksis

  •    Oppreisningsvurderingens kronologi
  •    Hvem kan pålegges oppreisningsansvar og hvem kan kreves oppreisning?
  •    Når «kan» ikke betyr kan; utviklingstrekk i høyesterettspraksis
  •    Skjønnsmessig og normert oppreisningserstatning
  •    Pårørendes rett til erstatning - med presentasjon av en sjekkliste for saksbehandlingen
 3. Menerstatning – vilkår og utmålingsprinsipper

 4. Sjokkskader og PTSD – nyere tendenser fra Høyesterett

 5. Pårørendes rett til tredjepartserstatning - med presentasjon av en sjekkliste for saksbehandlingen 

 6. Kort om årsakssammenheng og bevis, med velt på vanskelig konstaterbare skader

Kurset er praktisk rettet. Deltakerne får et utførlig digitalt kursmateriale.

Det blir servering før og under kurset, frukt/småkaker før kursstart, wraps underveis + kaffe/te.

Påmeldingsfrist: 29. oktober 

Om foredragsholder:


Morten Kjelland er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Han har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003). Professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Morten Kjelland arbeider som professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har før det hatt en tilleggsstilling ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017. Fast foreleser på Nasjonale helsefag (for helsepersonell med utdanning utenfor EØS området) og for fjerdeårsstudenter på Medisinsk fakultet UiO. Fra 2022 har Kjelland vært fast vara i NMBU forskningsetisk forum.

Kjelland har skrevet en rekke bøker i blant annet erstatningsrett, helserett og velferdsrett, og har vært ansvarlig faglærer i flere av disse fagene. Han har vunnet JSUs undervisningspris flere ganger, og er engasjerende foreleser med lang og bred undervisningserfaring.

Troms krets: Kurs i personskadeerstatning

 • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
13:00 - 17:00
Godkjennes med
3 juridiske timer.1 advokatetiske timer.
Pris medlemmer
Kr 1000
Pris andre
Kr 1000

Påmeldingsfristen er passert