Arrangement

Reglene om skyldevne i lys av Høyesteretts prinsippavgjørelser i 2023

Innlegg av Førstestatsadvokat Thomas Frøberg, Riksadvokatembetet og overlege/dr. med Kjersti Narud

Innledning av Tingrettsdommer Eirik Lereim

Deltagelsen er gratis, invitasjonen sendes ut til distriktets domstoler, påtalemyndighet, advokater og det rettspsykiatriske miljø.

Kaffe og frukt serveres.

Påmelding til utsender av invitasjonen eller

Rettspsykiatrisk forum er en arbeidsgruppe som sørger for å etablere en møteplass for å diskutere problemstillinger i de ulikes fagmiljøer, innenfor rettspsykiatri/rettspsykologi, domstolen, advokater, påtalemyndighet og eventuelt andre faget berører.

Arbeidsgruppen består av Svein Øverland, Kaia Strandjord, Eirik Lereim, Anniken Mellegaard Douglass og Frode Wisth.

Her kan du se hele invitasjonen.

Trøndelag krets: Rettspsykiatrisk forum inviterer til møte

  • Arrangement

Arrangør
Statens hus i Trondheim, Auditoriet
Hvor
Statens hus i Trondheim, Auditoriet
Dato
Tid
17:00 - 19:30