Oppfølging på spørsmål rundt NAV-saken

På dette frokostkurset får du status på rettshjelpsordningen, NAV's arbeid med sakene og rapporten fra det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget.

2 juridiske timer

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

21.09.2020 08.00 - 10.30

Medlemmer: 750 NOK Andre: 1 000 NOK

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Kurset tar for seg status på kurstidspunktet hva gjelder rettshjelpsordningen, NAVs arbeid med sakene og rapporten fra det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget, som har frist for å framlegge sin rapport innen 1. august 2020. Kurset inneholder også en presentasjon av særlige problemstillinger på områdene uføretrygd og dagpenger, som opprinnelig ikke ble definert som en del av NAV-saken

Kursholder er advokat Olav Lægreid, som blant annet har bakgrunn fra dømmende stilling i Trygderetten og som universitetslektor i rettsvitenskap ved UiO. Han er for tiden oppnevnt som koordinerende advokat for den særskilte rettshjelpsordningen i tilknytning til NAV-saken.