Oppstart og drift av advokatvirksomhet

2 juridiske timer

Juristenes Hus, Kristian Augustsgate 9, 0164 Oslo

27.11.2019 17.00 - 19.00

Dørene åpner fra kl. 16.30 for registrering og enkel servering av mat og drikke.

Meld deg på her

Kurset er beregnet på praktiserende advokater som ønsker en innføring i de viktigste problemstillinger som må hensyntas når man starter advokatvirksomhet.
Det vil gis en kort introduksjon om krav og forventninger til rollen, særskilte forhold man bør ta i betraktning som advokat i den forbindelse, herunder ansvars- og forsikringsforhold mv.
Kurset legger vekt på å være praktisk rettet og foredragsholderen vil dele av egne erfaringer.

Temaer som vil belyst er følgende:

1. Oppstart av advokatvirksomhet
• Kort om viktige lovregler
• Foretaksform og samarbeidsformer
• Oppstartsplan og budsjett
• Særlig om overgang fra eksisterende advokatvirksomhet

2. Krav til faglighet og kompetanse
• Administrative rutiner
• Etterutdanning
• Arbeidsgiveransvar
• Følg med på informasjon fra Advokatforeningen

3. Forventninger knyttet til advokatrollen
• Profesjon eller kommersiell virksomhet
• Forholdet til klienten
• Etiske regler
• Taushetsplikt
• Forholdet til kolleger og dommere

4. Kommunikasjon
• Forventningsavklaring
• Språklige utfordringer – vær sikker på at klienten forstår
• Salærberegning og fakturering
• Markedsføring og sosiale medier

Elisabeth Wille er pensjonert advokat og har også jobbet i Den Norske Advokatforening i mange år.
For Advokatforeningen har hun skrevet boken Organisering av advokatvirksomhet (2014).
Boken «Organisering av advokatvirksomhet» fra 2014 er en praktisk utredning om de forskjellige måter advokater kan organisere sitt samarbeid og sin virksomhet på.

Dørene åpner fra kl. 16.30 for registrering og enkel servering av mat og drikke.