Opptak: Det årlige ekspropriasjonsrettskurset

Bli oppdatert på rettspraksis det siste året, og få med deg nye aktuelle temaer. Følg det årlige ekspropriasjonsrettskurset digitalt via direktestrømming

7 juridiske timer

Opptak

31.12.2021

Medlemmer: 4 300 NOK ekskl. mva. / Andre: 5 400 NOK ekskl. mva.

Les mer og meld deg på her

Dette er et opptak av livestream-kurset våren 2021

Dette kurset er et fast faglig og sosialt treffsted for dere som arbeider med juridiske problemstillinger tilknyttet ekspropriasjon. Siktemålet med kurset er generell oppdatering innenfor fagområdet, kombinert med dypere innføring i emner som er særlig aktuelle eller praktisk viktige for dere som jobber med ekspropriasjon. I 2021 har vi begrenset oss til en dag. Det kan også være restriksjoner på hvor mange av dere som kan delta fysisk, men til gjengjeld er det mulig å følge foredragsholderne digitalt. 

Årets kurs vil på vanlig måte fokusere på den rettspraksis som har vært i 2020 og ny lovgivning, også i år med Jarle Holstrøm fra Haavind som foredragsholder.  Birgitte Bie Mørkved og Magnus Dæhlin gir oss et innblikk i tilpasningsplikten sett fra både eksproprianten og ekspropriatens ståsted og Erik Møse tar oss rundt i EMD med et blikk på EMK og ekspropriasjon. Erlend Stabell Daling tar opp problemstillingen "Totenvika - hva nå" og Ragnhild Sæhlie Jetlund  avslutter dagen med temaet om innpåkjøp i privat vei.

PS! JUS tilbyr et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.