Opptak: Forvaltningsrett - nyheter og ajourføring

Dette er årets kurs for deg som vil være oppdatert på ny lovgivning og rettspraksis! Vi behandler også enkelte aktuelle temaer mer i dybden.

6 juridiske timer

Opptak

31.12.2021

Medlemmer: 4 150 NOK ekskl. mva. / Andre: 5 250 NOK ekskl. mva.

Les mer og meld deg på her

Dette er et opptak av livestream-kurset våren 2021

Som saksbehandler, rådgiver, utreder, advokat eller leder har du ikke bare behov for oppdateringer på dit spesielle fagfelt. Du trenger også å holde deg ajour med hva som har skjedd innen forvaltningsretten det siste året. Her kan du sikre deg at du får med deg både ny lovgivning, rettspraksis, Sivilombudsmannens uttalelser og annet relevant stoff, så du "kvalifiserer" din saksbehandling eller rådgivning på området. I år går vi dessuten i dybden på temaet «personopplysningslovens betydning for forvaltningsloven i praksis».