Opptak: LIBOR (og NIBOR) forsvinner – hva nå? Om overgangen til risikofrie referanserenter

1 juridisk time

Opptak

31.12.2021

Medlemmer: 900 NOK ekskl. mva. / Andre: 1 450 NOK ekskl. mva.

Les mer og meld deg på her

Dette er et opptak av et webinar våren 2021

Prosessen for overgangen fra LIBOR til risikofrie referanserenter i gang. Dette krever en rekke tilpasninger for markedsaktørene, i tillegg til at markedet må bli enige om bruk av dokumentasjon og eventuelle nye standardløsninger. Webinaret tar sikte på å oppdatere norske bank- og finans advokater, utveksle kunnskap og erfaringer - og på sikt søke å samle aktørene om nye løsninger slik at overgangen til risikofrie referanserenter kan gjøres mest mulig effektivt fra et dokumentasjonsperspektiv.

Webinaret legges opp som en introduksjon til temaet, særlig med henblikk på lånedokumentasjon for syndikerte lån.

Fagutvalget JUS tar sikte på å gjennomføre lignende arrangement om temaet senere i år når det foreligger mer praksis.

___

PS! JUS tilbyr et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.