Opptak: Rekonstruksjon

Hvordan fungerer egentlig rekonstruksjonsprosessen og hva er erfaringene så langt? Velkommen til JUS-webinar om rekonstruksjon!

3 juridiske timer

Opptak

31.12.2021

Medlemmer: 2 100 NOK ekskl. mva. / Andre: 2 600 NOK ekskl. mva.

Les mer og meld deg på her

Dette er et opptak av webinaret våren 2021.

 

Norsk «Chapter 11 light» - reglene, prosessen i praksis og erfaringer så langt

Rekonstruksjonsloven ble gitt som et verktøy for å redde ellers levedyktige selskaper som er rammet av koronakrisen og selskaper som sliter økonomisk av andre årsaker. Pr. midten av oktober er det åpnet i overkant av 10 rekonstruksjoner. Hvordan fungerer egentlig rekonstruksjonsprosessen og hva er erfaringene så langt? 

Erfarne rekonstruksjonsadvokater vil gjennomgå teori og praksis om forberedelser til, og gjennomføring av, en rekonstruksjon. Målet er å gi deg som advokat og/eller bankansatt forståelse av hvordan denne forhandlingsbaserte prosessen faktisk fungerer i praksis, slik at du kan gjøre verktøyet synlig og tilgjengelig for de selskapene som behøver det og utnytte det på en mest mulig optimal måte. 

Koronaviruset sprer seg på ny, oljeprisen fortsetter på lavt nivå, den forlengede permitteringsperioden på 52 uker vil utløpe om noen måneder, noen har tatt opp koronalån og fått utsatt skatter/avgifter og annen gjeld. I sum kan en tsunami av forpliktelser ramme enkelte selskaper litt lengre frem i tid på grunn av koronapandemien. Vil rekonstruksjonsloven bli brukt riktig og ofte nok, dvs. er kunnskapen om reglene og prosessen gode nok, til at disse og andre selskaper i målgruppen kan reddes? 

Alle rådgivere som jobber opp mot selskaper som kanskje er friske nå, men som kan få økonomiske utfordringer, bør kjenne godt til reglene om rekonstruksjon og hvordan en rekonstruksjon fungerer i praksis slik at selskapene kan nyttiggjøre seg de mulighetene som ligger i rekonstruksjonsprosessen.  

PS! JUS tilbyr et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.