Opptak: Samdrift og indre selskap i fiskeri- og havbrukssektoren

Dette er et opptak av en digilunsj fra 2021.

1 juridisk time

Opptak

31.12.2021

Medlemmer: 900 NOK ekskl. mva. / Andre: 1 450 NOK ekskl. mva.

Les mer og meld deg på her

Dette er et opptak av en digilunsj våren 2021

Virksomheter i havbruksnæringen kan etter akvakulturdriftsforskriften velge å samarbeide om bruk av lokaliteter (samlokalisering) eller om produksjon av fisk (samdrift). Det foreligger ikke særlovgivning for skatt- og merverdiavgift ved samdrift eller samlokaliseringsenheter i havbruksnæringen kan etter akvakulturdriftsforskriften velge å samarbeide om bruk av lokaliteter (samlokalisering) eller om produksjon av fisk (samdrift). Foredragsholder vil gå nærmere inn på de aktuelle regulatoriske sidene ved dette. 

Det vil være anledning til å stille spørsmål til foredragsholder. 

_________

PS! JUS tilbyr et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.