Opptak: Stiftelser i den nye arveloven

Webinaret gir en innføring i stiftelsesinstituttet generelt og testamentsstiftelser spesielt, i tillegg til en gjennomgang av reglene om disse stiftelsenes interesser under skiftebehandling.

2 juridiske timer

Opptak

31.12.2021

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva. / Andre: 2 000 NOK ekskl. mva.

Les mer og meld deg på her

Dette er et opptak av en digilunsj våren 2021

Den som etterlater seg arv kan ha et ønske om å gi arven til et spesifikt formål, men uten at forvaltningen av formuen overlates til mottakeren. I slike tilfeller kan det være aktuelt å opprette en stiftelse. Ved bruk av stiftelsesformen kan arvelater legge føringer for hvordan formuen skal forvaltes og brukes. En stiftelse kan opprettes før man dør eller ved testament. En stiftelse som opprettes ved testament er arving på lik linje med andre legatarer eller loddeiere, men i praksis har det vist seg at rettighetene til slike testamentsstiftelser i mange tilfeller blir tilsidesatt.

Den nye arveloven har derfor særlige skifterettslige regler for å ivareta interessene til slike stiftelser. Kurset gir en innføring i stiftelsesinstituttet generelt og testamentsstiftelser spesielt, i tillegg til en gjennomgang av reglene om disse stiftelsenes interesser under skiftebehandling

_____

PS! JUS tilbyr et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.