Ordre public

Velkommen til Institutt for privatretts seminarrekke. Innledning ved professor Giuditta Cordero-Moss, Institutt for privatrett, og illustrasjoner ved Nanette Christine Flatby Arvesen, Advokatfirmaet Thommessen og Tommy Thomsen, Advokatfirmaet Wikborg Rein.

/PageFiles/19316/kjerka-300.jpg

Kjerka, Domus Media Vest, 2. etg., Karl Johansgt. 47

26.02.2019 16:00 - 18:00

Meld deg på her

Kommersielle parter nyter stor frihet når de kontraktsfester vilkårene som skal gjelde for deres rettsforhold, spesielt når kontrakten har en voldgiftsklausul. Det finnes noen få begrensninger med hensyn til partenes kontraktsfrihet og voldgiftsavgjørelsenes gyldighet eller evne til å bli fullbyrdet. En begrensing som det hersker stor usikkerhet om er ordre public.

Forskningsprosjekt har resultert i bokutgivelse
Ved å ta utgangspunkt i konkrete eksempler har et forskningsprosjekt på Institutt for Privatrett, UiO, i samarbeid med Equinor, Orkla, Yara og advokatfirmaene Selmer og DLA Piper sett på hvilken innvirkning ordre public kan ha på kontrakter og voldgiftsavgjørelser. Prosjektet har resultert i en bok: G. Cordero-Moss (red.), Norsk ordre public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter, Universitetsforlaget 2018.

Mer om temaet
Voldgiftsavgjørelser er i utgangspunkt endelige og har rettskraft. Den eneste måte å angripe en voldgiftsavgjørelse på, er ved å ta utgangspunkt i en lovfestet, uttømmende liste av grunner og anlegge ugyldighetssøksmål mot voldgiftsavgjørelsen eller begjære at voldgiftsavgjørelsen ikke blir tvangsfullbyrdet. At voldgiftsavgjørelsen strider mot ordre public er én av disse grunner. På seminaret vil professor Giuditta Cordero-Moss (UiO) forklare hvordan ordre public kan medføre at voldgiftsavgjørelser blir kjent ugyldige eller ikke lar seg tvangsfullbyrde. Deretter vil to av prosjektdeltagerne, advokatene Nanette Christine Flatby Arvesen (Advokatfirmaet Thommessen) og Tommy Thomsen (Advokatfirmaet Wikborg Rein) illustrere dette i forbindelse med avtalte ordninger som henholdsvis forfordeler kreditorer og begrenser en parts ansvar. Spørsmålet er om man kan sette til side eller nekte anerkjennelse av en voldgiftsavgjørelse, dersom avgjørelsen stadfester avtalte vilkår som krenker hensynet til beskyttelse av kreditorene eller som fører til urimelige resultater i strid med lojalitetsprinsippet.

Mottakelse og tapas
Vi har gleden av å invitere til en hyggelig mottakelse med tapas og litt godt drikke i etterkant av seminaret.