Oslo krets: Kurs om advokatetikk i praksis

Oslo krets ønsker velkommen til kurs om advokatetikk

2 timer i etikk

Universitetsgata 9

11.10.2022 17.00 - 19.00

Pris: 350 ,- for medlemmer/ 700 for andre

Meld deg på her

Hva lærer du?
Advokatforeningen Oslo krets arrangerer et praktisk rettet kurs om advokatetikk.

Med utgangspunkt i siste års disiplinærsaker vil kurset belyse sentrale temaer innen advokatetikk:

  • Advokaters opptreden
  • Oppfølgning av klient
  • Interessekonflikt

Salærnedsettelse: Det vil bli redegjort for de ulike reglene, og de enkelte bestemmelsene vil bli belyst med oppgaver og eksempler fra disiplinærpraksis. Det vil blant annet være fokus på hva som er viktig å tenke på før man påtar seg et advokatoppdrag og hvilke plikter man har ved gjennomføringen av oppdraget, hvilke krav som stilles til advokatens salærberegning og hovedregelen og spesialbestemmelsene om interessekonflikt.

Hvem passer kurset for?
Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet, eller som har behov for en oppfriskning i advokatetikk.

Om foredragsholderne:

Hege Moljord har tidligere jobbet flere år i Advokatforeningen med advokatetikk og disiplinærsaker. I dag jobber Moljord som advokat i Langseth Advokatfirma DA med blant annet familie-, arv- og skifterett, samt prosedyre og annen tvisteløsning.

Vilde Vagstein Aaberg er advokat i Advokatforeningen og arbeider til daglig med advokatetikk og disiplinærsaker i Advokatforeningens sekretariat. Aaberg har tidligere erfaring som forsvarer og har erfaring innenfor forretningsjuridiske rettsområder fra tiden som advokatfullmektig.