Østfold og Follo krets: Kretskurs

Målgruppa er allmennpraktiserende advokater, bistandsadvokater m.fl., med varierende grunnkunnskap og praktisk erfaring. Det gis oppdatert rettspraksis, så også de mer spesialiserte vil ha glede av kurset.

5 juridiske timer

Refsnes Gods

30.09.2021 09.00 - 15.00

Kursgebyr: kr 1500,- (kun for medlemmer)

Meld deg på her

Kurset er om erstatningsrett ved personskade – forskjellige praktiske temaer.

Kursforeleser er prof. dr. juris Morten Kjelland, som er kjent for både sin gode og uformelle formidlingsevne og lærebøker med høy faglig status.

Dagsplanen i detalj er under avklaring med foredragsholder.

Temaene er:

  • Hovedlinjer og utvalgte emner om utmåling av økonomiske tap + det viktige om ménerstatning (med integrerte, praktiske oppgaver).
  • Oppreisning ved fysiske og psykiske krenkelser.
  • Erstatning til barn og unge voksne, etter ny og gammel modell som begge fortsatt gjelder.
  • Pårørendes erstatningsrettslige vern.
  • Pensjonstap; det viktige som kan øke erstatningen til riktig nivå.
  • Presentasjon av hjelpeverktøy.

Kurset vil dekke 5 juridiske timer. Kurset inkluderer lunsj.

Påmeldingsfrist: 15. september.