E-kurs: Påbyggingskurs i IT-rett

Dette kurset er aktuelt for jurister, dommere, advokater og andre som jobber med IT-avtaler og vil lære seg mer om IT-rett. Kurset er relevant for både leverandørsiden og kundesiden. Her får du verktøy som bidrar til at du enklere kan få til en avtale som gir deg det resultatet du ønsker, med lavest mulig risiko og best mulig resultat.

2 juridiske timer

HVA LÆRER DU?

Advokater, internjurister, dommere og andre som skal arbeide med i IT-rett bør kjenne til de sentrale regelsystemer, de viktigste standardavtalene og særlige problemstillinger som skiller IT-retten fra andre rettsområder. Dette kurset vil fokusere på kontrakter og immaterialrett, og gi deg økt forståelse for problemstillingene som oppstår i grensesnittet mellom juss, teknikk og kommersielle forhold. 

  • Hvordan jobbe med avtaler og jus under prosjektgjennomføringen?
  • Hvordan bør avtalene struktureres?
  • Prismodeller
  • Utviklingsmodeller og prosjektorganisering
  • Standardavtalene - hva bør du være obs på og hvilken skal du velge?
  • Databehandleravtaler - de to tingene du må sjekke
  • Ansvarsregulering av regulatoriske krav
  • Forholdet til andre leverandører (skyleverandører og andre)
  • Hvilke immaterielle rettigheter har betydning for programvare?
  • Hvem har rettighetene til det som lages, og hvordan kan det reguleres slik at ulike interesser ivaretas? 

I dette andre kurset om IT-rett tar vi steget opp fra de grunnleggende begrepene og konseptene berørt i  e-kurset «Innføringskurs i IT-rett og det lokale stammespråket», men det er ingen forutsetning at du må se innføringskurset først. Regulatoriske forhold, som personvern og sikkerhet, gjennomgås ikke. 

Kurset er digitalt og kan tas når som helst.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.