Ungdomspartiene debatterer rettshjelpsordningen!

Godkjennes med 2 etterutdanningstimer

Frokostkjelleren, Karl Johansgate 47

16.03.2016 17.00

Rettshjelpsordningen er rettsstatens sikkerhetsnett – og skal sikre lovens beskyttelse for samfunnets svakeste. Gjør den det, eller er den norske rettsstaten en forlengelse av de sosiale forskjellene?

Den norske rettshjelpsordningen har blitt kritisert av FNs menneskerettskomite og av EMD. Samtidig er den norske rettsstaten rangert som en av verdens beste. De politiske partiene utformer nå sine programmer for neste stortingsperiode. Hva mener ungdomspartiene om rettshjelpsordningen? 

I panelet:
Nicholas Wilkinson, leder Sosialistisk Ungdom
Emilie Bersaas, nestleder AUF
Ida Lindtveit, leder KrFU
Emilie Enger Mehl, Senterungdommen
Grunde Almeland, 1. nestleder Unge Venstre
Kristian Tonning Riise, leder Unge Høyre
Petter Kaland Melsom, 2. nestformann Fremskrittspartiets Ungdom (FpU)

JURK - Juridisk rådgivning for kvinner , Advokatforeningen, Yngre Advokater Oslo krets og Juss-Buss er arrangører av denne viktige debatten. Vi har alle tilknytning til rettshjelpsordningen, og ser konsekvensene av dens mangler til daglig.

Det er mulighet til å kjøpe forfriskninger fra baren. Vel møtt!

Du kan besøke debattens event-side på facebook her.