Personopplysninger i arbeidsforhold

Hva betyr GDPR og den nye personopplysningsloven for arbeidsgivere, ansatte og tillitsvalgte?

6 juridiske timer

Medlemmer: 4 050 NOK Andre: 5 050 NOK

23.11.2020 09.00 - 15.45

Medlemmer: 4 050 NOK Andre: 5 050 NOK

Les mer og meld deg på

HVA LÆRER DU?

Behandling av personopplysninger i arbeidsforhold er aktuelt for alle arbeidsgivere og arbeidstakere i både offentlig og privat sektor. 
EUs personvernforordning, GDPR, er gjennomført i norsk rett og vi har fått en personopplysningslov. De fleste virksomheter har gjort en jobb med kartlegging, rutiner og dokumentasjon knyttet til bruk av personopplysninger, men det er løpende krav til ajourføring og for høy grad av bevissthet om regelverket. Ny teknologi og omfattende registrering av ansatt data gir nye muligheter og noen utfordringer. Dette kurset vil fokusere på praktiske temaer og sentrale sider ved regelverket. Kurset vil også ta opp relevante problemstillinger som behandling av helseopplysninger, hvilke helseopplysninger kan innhentes av arbeidsgiver, og hvilke personvern spørsmål reiser bruk av hjemmekontor. 

Kurset er tidligere gjennomført med gode tilbakemeldinger og JUS setter det nå opp igjen med nye temaer.

Kursledere er advokat Kari Gimmingsrud, partner i Advokatfirmaet Haavind, og advokat Gry Hvidsten, Specialist Counsel i Wikborg Rein Advokatfirma AS.

Foredragsholdere på de forskjellige temaene vil bli løpende annonsert.