Personskadeerstatning – hovedlinjer og utvalgte emner

Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg inviterer til ettermiddagsseminar med professor Morten Kjelland.

3 juridiske timer

Advokatforeningen, Universitetsgata 9, 0164 Oslo

10.11.2022 16.30 - 19.30

Pris: 600 kr for medlemmer / 1200 kr for ikke-medlemmer

Foredragsholder: Morten Kjelland Dørene åpner kl. 16:00 for registrering og enkel servering.

Påmeldingsfrist: Tirsdag 1. november 2022

Meld deg på fysisk

Seminaret omhandler området for personskadeerstatning med følgende utvalgte temaer:

  • De fire grunnleggende utmålingsprinsippene
  • Oversikt over erstatningspostene
  • Menerstatning - vilkår og utmålingsprinsipper
  • Barneerstatning - ny og gammel modell
  • Pårørendes rett til erstatning (tredjepartstap)
  • Hovedtrekk i årsakslæren - generelle prinsipper og utvalgte emner med vekt på vanskelig konstaterbare skader og PTSD

Om foredragsholder:                                                                                         

Kjelland er professor ved Det juridiske fakultetet i Oslo, og er professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har skrevet en rekke bøker innenfor blant annet erstatningsrett, helserett og velferdsrett, og har vært ansvarlig faglærer i flere av disse fagene. Han har vunnet JSUs undervisningspris flere ganger, og er en engasjerende foreleser.