PERSONSKADEERSTATNINGSRETT - HOVEDLINJER OG UTVALGTE EMNER

/Global/juskurs.jpg
17 juridiske timer

Best Western Oslo Airport Hotell Gardemoen, Museumsveien 26, Gardermoen

24.05.2018 - 25.05.2018

Alle som arbeider med personskadeerstatning må ha oversikt over de grunnleggende reglene om ansvarsetablering og erstatningsutmåling. Dette kurset gir deg de nødvendige grunnkunnskapene du trenger for å håndtere personskadeoppgjør.

Meld deg på

HVA LÆRER DU?

Advokater, saksbehandlere i forsikringsselskaper, dommere og andre som arbeider med personskadeerstatning må kjenne til de grunnleggende reglene om ansvarsetablering og erstatningsutmåling. Personskadeerstatningsretten involverer en rekke grensesnitt mellom juss og medisin, samt har flere grenseflater mot økonomi. Kurset vil gi de nødvendige grunnkunnskapene for å kunne påta seg slike oppdrag/håndtere personskadeoppgjør.

Kurset er praktisk lagt opp med gruppeoppgaver med integrert gjennomgang av beregningsverktøy som gjennomgås i plenum. Kurset vil også belyse kapitaliseringsrente-dommen (Kreutzer) fra Høyesterett desember 2014, herunder i forbindelse med kursets "coachede" gruppearbeid

«Personskadeerstatningsrett – hovedlinjer» ble holdt første gang i april 2012, og viderefører – og sammenføyer – de mest sentrale delene av det tidligere «Grunnkurs i personskadeerstatning I» og «Grunnkurs i personskadeerstatning II». Kurset har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. 

HVEM PASSER KURSET FOR?

Privatpraktiserende advokater/advokatfullmektiger, saksbehandlere i forsikringsselskaper, pasientskadeordningen mv. og andre som har behov for å lære grunnreglene i personskadesaker.