Personskadeerstatningsrett - Hovedlinjer og utvalgte emner

Alle som arbeider med personskadeerstatning må ha oversikt over de grunnleggende reglene om ansvarsetablering og erstatningsutmåling. Dette kurset gir deg de nødvendige grunnkunnskapene du trenger for å håndtere personskadeoppgjør.

17 juridiske timer

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

13.05.2019 09.30 - 14.05.2019 17.45

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Advokater, saksbehandlere i forsikringsselskaper, dommere og andre som arbeider med personskadeerstatning må kjenne til de grunnleggende reglene om ansvarsetablering og erstatningsutmåling. Personskadeerstatningsretten involverer en rekke grensesnitt mellom juss og medisin, samt har flere grenseflater mot økonomi. Kurset vil gi de nødvendige grunnkunnskapene for å kunne påta seg slike oppdrag/håndtere personskadeoppgjør. 

«Personskadeerstatningsrett – hovedlinjer» ble holdt første gang i april 2012, og viderefører – og sammenføyer – de mest sentrale delene av det tidligere «Grunnkurs i personskadeerstatning I» og «Grunnkurs i personskadeerstatning II». Kurset har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne.