Personvernombudkurs - Del I

Dette kurset er rettet mot deg som ønsker en grunnleggende innføring i relevant personvernregelverk og i rollen som personvernombud.

8 juridiske timer

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, OSLO

25.04.2019 08.30 - 16.30

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

JUS gjennomførte det første kurset for personvernombud i 2018. I 2019 deler vi kurset i to, hvor del I er rettet mot dem som ønsker en grunnleggende innføring i relevant personvernregelverk og i rollen som personvernombud.  På dette kurset vil du få konkret veiledning i å forstå og håndtere rollen som personvernombud. Kurset har en praktisk tilnærming til konkrete spørsmål og rettslige problemstillinger som du som ombud møter i ditt daglige virke. Kurset inneholder eksempler som illustrerer typiske problemstillinger med forslag til løsninger.

Datatilsynet har en sentral rolle og deler sine forventninger og erfaringer, inkludert hva de opplever som typiske spørsmål etter innføringen av EUs personvernforordning (GDPR). 

Dette kurset vil bringe personvernombudene fra ulike sektorer til en felles plattform hvor du kan bygge nettverk og utveksle  synspunkter og erfaringer med andre ombud. Du vil også få god anledning til å stille dine egne spørsmål til foredragsholderne og Datatilsynet. 

 Kurset kan kombineres med Personvernombudskurset del II, for de som ønsker en videre påbygning.