Personvernombudkurs - Del II

Dette kurset er rettet mot deg som ønsker å gå mer i dybden på utvalgte temaer og problemstillinger.

7 juridiske timer

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, OSLO

09.05.2019 08.30 - 16.30

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

JUS gjennomførte det første kurset for personvernombud i 2018. I 2019 deler vi kurset i to, hvor del II er rettet mot dem som ønsker å gå mer i dybden på utvalgte temaer og problemstillinger. På dette kurset vil du få konkret veiledning i å forstå og håndtere rollen som personvernombud og praktisk tilnærming til konkrete spørsmål og rettslige problemstillinger  du som ombud møter i ditt daglige virke. Kurset inneholder eksempler med forslag til løsninger.

Datatilsynet har en sentral rolle og deler sine erfaringer knyttet til de første GDPR-sakene. 

Kurset bringer personvernombudene fra ulike sektorer til en felles plattform hvor du kan bygge nettverk og utveksle synspunkter og erfaringer med andre ombud. Du vil også få god anledning til å stille dine egne spørsmål til foredragsholderne og Datatilsynet. Kurset inneholder særlige temaer både for ombud i offentlig og privat sektor (parallelle sesjoner, se program).

Kurset kan eventuelt kombineres med Personvernombudskurset del I (25. april 2019), dersom det er ønskelig med en mer grunnleggende innføring før det bygges på med del II