Personvernombudkurs - Del II

Dette kurset er rettet mot deg som ønsker å gå mer i dybden på utvalgte temaer og problemstillinger.

6 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

07.05.2020 09.00 - 16.15

Medlemmer: 4 050 NOK Andre: 5 050 NOK

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Vi fortsetter med de årlige personvernombudskursene i JUS. Som tidligere, deler vi kurset i to,hvor del II er rettet mot dem som ønsker å gå mer i dybden på utvalgte temaer og problemstillinger. På dette kurset vil du få konkret veiledning i å forstå og håndtere rollen som personvernombud og praktisk tilnærming til konkrete spørsmål og rettslige problemstillinger  du som ombud møter i ditt daglige virke. Kurset inneholder eksempler med forslag til løsninger.

Datatilsynet har en sentral rolle og deler sine erfaringer knyttet til de første GDPR-sakene. 

Kurset bringer personvernombudene fra ulike sektorer til en felles plattform hvor du kan bygge nettverk og utveksle synspunkter og erfaringer med andre ombud. Du vil også få god anledning til å stille dine egne spørsmål til foredragsholderne og Datatilsynet. Kurset inneholder særlige temaer både for ombud i offentlig og privat sektor (parallelle sesjoner, se program).

Kurset kan eventuelt kombineres med Personvernombudskurset del I (6.mai 2020), dersom det er ønskelig med en mer grunnleggende innføring før det bygges på med del II