Praktisk advokatetikk

2 etikktimer

Juristenes hus, Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo

11.09.2019 17.00 - 19.00

Kr 750 for medlemmer/kr 1500 for ikke-medlemmer.

Meld deg på her

Kurset vil belyse praktiske spørsmål som oppstår ifm oppdragsinngåelse m.m..

Advokat Jeppe Normann vil gjennomgå dommer og nemndsavgjørelser, og gi råd om hvorledes vi kan unngå å trå feil. Det er flere dommer og avgjørelser i disiplinærsystemet de siste årene, som er av interesse å foredra om.

Temaer som vil belyst er følgende:

  • Betydningen av oppdragsbekreftelser
  • Honorarberegning
  • Kravet til etterprøvbare timelister
  • Rimelighetskravet i Regler for god advokatskikk
  • Advokatens kontraktsansvar
  • Brudd på Interessekonfliktreglene – konsekvenser for honoraret


Dørene åpner fra kl. 16.30 for registrering og enkel servering av mat og drikke.