Praktisk om gjennomføring av digital hovedforhandling

Kurset gir tre ikke-juridiske etterutdanningstimer

Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9

30.08.2017 17.00 - 20.00

Oslo krets arrangerer denne høsten i samarbeid med Oslo tingrett praktisk orienterte kurs om gjennomføring av digital hovedforhandling. Det skal gjennomføres to like kurs. Gjør det tydelig i påmeldingen hvilken dato du vil delta.

Kurset gir tre ikke-juridiske etterutdanningstimer for Advokatforeningens medlemmer

Aktørportalen forventes å bli obligatorisk for advokater i løpet av kort tid, og det gjennomføres stadig flere digitale rettsmøter. Kompetanse på dette området vil være nyttig for de fleste advokater og advokatfullmektiger, eventuelt også advokatassistenter.


Som følge av dette arrangerer Advokatforeningen Oslo krets i samarbeid med Oslo tingrett praktisk orienterte kurs om gjennomføring av digital hovedforhandling. 


Kurset har en varighet på tre timer, og deles i to hoveddeler: 


Del I
• Aktørportalen, herunder hvordan advokater rent praktisk kan oppfylle domstolenes forventninger til innsendelse av prosesskriv og bilag, forkynnelse gjennom Aktørportalen mv. 


• Praktisk utarbeidelse, forsendelse og bruk av dokumentutdrag i digital form (pdf-fil) under saksforberedelse og hovedforhandling. 


• Hvordan rettssalene i Oslo tinghus er utstyrt – ulike skjermoppsett for ulike sakstyper. 


Del II
• Praktisk orientert undervisning om hvordan advokaten kan arbeide i dokumentutdrag i gratisprogrammet Adobe Reader og på nettbrett (iPad o.l.). Dette omfatter oppslag og navigering i utdraget, utheving av tekst som skal leses opp i retten, markering av det som dokumenteres, notater, søk – klipp – lim mv. 


• Denne delen forutsetter ikke forhåndskunnskaper i programvaren. 


Advokater som ønsker det kan ha med egen PC og prøve seg frem under kurset. Ved bruk av PC, ber vi deg laste ned siste versjon av gratisversjonen Adobe Reader DC.


Foredragsholdere er
 Espen Bjerkvoll, avdelingsleder og tingrettsdommer i Oslo tingrett og Frode Støle, tingrettsdommer i samme domstol. Begge er aktivt engasjert i digitaliseringsarbeidet i domstolene, både lokalt i Oslo tingrett og i DAs nasjonale prosjekt Digitale Domstoler. Bjerkvoll har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten og begynte i tingretten i 2013, mens Støle har bakgrunn fra Thommessen og Kluge og kom til tingretten i 2014. 

 Pris: kr 500,- (medlem) / kr 650,- (ikke-medlem)