Praktisk regelteknikk- Hvordan forfatte lover, forskrifter eller retningslinjer

Bli bedre til å utarbeide lover, forskrifter, instrukser og retningslinjer. Dette kurset er spesielt relevant for jurister ansatt i offentlig sektor.

12 juridiske timer

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B

17.06.2020 09.30 - 18.06.2020 15.45

Medlemmer: 7 700 NOK Andre: 9 200 NOK

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Etter endt kurs skal du være i stand til å utarbeide lover, forskrifter, instrukser og veiledninger for offentlig forvaltning. Vi gjennomgår emner du som jurist trenger å kjenne til, for å utarbeide lover, forskrifter, instrukser og veiledninger. Kurset er praktisk innrettet og gir grunnleggende kjennskap til prinsippene i lovteknikk og til andre spørsmål som man bør være oppmerksom på. Vi veksler mellom teoretiske forelesninger og praktiske oppgaver.